מובהקות

מובהקות – הסבירות שהתוצאות שיתקבלו יהיו מקריות (לא מייצגות את האוכלוסיה). Sig = 0.05 >> הסיכוי שהתוצאות יהיו מקריות הוא 5% >> המובהקות היא 95%רמה של 95% סיכוי שהתוצאה תהיה נכונה לאוכלוסיה היא שרירותית ונקבעה לצורך פרסומים מדעיים. לצורך מטרות אחרות (כמו למשל – קביעת אסטרטגיה עסקית) ניתן להסתפק ברמת מובהקות נמוכה יותר בהתאם למטרה. בעיות:

  • תוצאות שקריות – ברמת מובהקות 95% על כל 100 מבחנים 5 יהיו שגויים – ככל שנערוך יותר מבחנים יהיו יותר תוצאות שגויות.
  • רוב מבחני המובהקות מניחים כי הדגימה אקראית לחלוטין.
מודעות פרסומת